Monthly Archives: August 2016

Religiösa värderingar hos muslimska SFI-elever

Examensarbete för kandidatexamen Vårterminen 2016 Den som säger sig tillhöra en viss religion kan i praktiken vara mer eller mindre troende, eller inte troende alls. Det kan handla om att man firar vissa högtider men utan att särskilt bry sig … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment