Monthly Archives: October 2015

Neither Cargo nor Cult

”Diskutera och problematisera huvudtemat i Martha Kaplans bok Neither Cargo nor Cult, alltså i vilket avseende menar hon att cargo cult inte existerar? Diskutera och problematisera den koloniala konstruktionen av cargo cult. Vilka konsekvenser har denna konstruktion haft för studiet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nuu-chah-nulths kultur och religion i dagens situation

”Hur kan vi se på nuu-chah-nulths kultur och religion i dagens situation? Varför är religionen och den traditionella kulturen så vital hos vissa kategorier, segment av nuu-chah-nulth och Coast Salish (samt hos tlingit) i jämförelse med många andra grupper på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den samiska björnceremonin

”Redogör för den samiska björnceremonin och diskutera kortfattat de olika typer av källmaterial som kan användas vid studiet av björnceremonin. Diskutera källkritik, dvs. förtjänster och svårigheter som är kopplade till de arkeologiska, skriftliga respektive muntliga källorna.” Ceremonielet vid björnjakten börjar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Olyckor, sjukdomar och häxeri hos azande

”Beskriv förhållandet mellan olyckor och sjukdomar och föreställningar kring häxeri hos azande. Hur kopplas dessa föreställningar i sin tur till detta folks praktiker kring divination? Evans-Pritchards bok om azandes häxeriföreställningar har sitt ‘etnografiska presens’ runt 1920- och 1930-talen. I Westerlunds … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment