Monthly Archives: December 2014

Varför finns religion?

Evolutionsbiologiska, kognitionspsykologiska, fenomenologiska, teologiska, existensfilosofiska, sociologiska och psykoanalytiska svar på frågan om varför religion finns. Därtill några kommentarer om den reduktionism som alla dessa svar bygger på, och slutligen ett försök till syntes. Evolutionsbiologiska och kognitionspsykologiska svar De evolutionsbiologiska och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment