Konstruktionen av kvinnligt och manligt i indisk mytologi

”Redogör kort för hur kvinnligt och manligt konstrueras i indisk/hinduisk mytologi och världsåskådning. Vilken roll spelar Gudinnan och olika typer av gudinnor? Ge exempel! Diskutera sedan förhållandet mellan dessa bilder av det kvinnliga och det manliga i religiös symbolik å ena sidan och indiska kvinnors och mäns faktiska sociala ställning å den andra.

För hinduer är det mindre tilltalande att se gud som det absoluta, det upphöjda, som i den abrahamitiska traditionen, eftersom det inte ger någon nära upplevelse av den dyrkade. Man föredrar nära relationer som går att återföra på mänskliga känslor, som vänskap och kärlek.[1]

Så länge vi kan följa tillbaka i historien, från de vediska texterna och framåt, är det indiska samhället ett massivt patriarkat. Kvinnor är konstant underordnade.[2] Men indisk teolog utgör en paradox, för i den är män passiva och kvinnor aktiva, starka. Energi och kraft är typiskt kvinnliga begrepp/attribut.[3] Praktri – materian, all aktivitet i skapelsen – kom i gudinnekulten shakta att bli en feminim kraft, för kroppen, passionerna, naturen och mänskliga relationer, som ibland identiferas med brahman självt.[4] Hinduisk tantrism kom fram till samma resultat genom konceptet shakti.[5]

Ser man på den typiska bilden av mannen som metafysisk betraktelse, är det manliga i allmänhet utan aktivitet. Han förväntas inte vara aktiv utan vara medveten, att vara medvetandets subjekt men han är inte handlande. Det kvinnliga står för allt som har med föränderlighet, materiell existens och styrka att göra. Tillsammans är detta det gudomliga. Mannen ligger ofta ner, kvinnan är drivande agerande och står för all kraft. En man utan en kvinna vid sin sida kan därför inte utföra några uppdrag. Kvinnan representerar hans fömåga. I teologiska sammanhang gestaltas detta väldigt tydligt. Gudarna är impotenta utan sina gudinnor[6], Shiva är ett lik utan sin gemål. En kung får sin handlingskraft genom sin drottning som ger honom förmåga att uträtta någonting. Gudinnorna Shri och Durga skänker kungen styrka respektive vapen. Idén om manligt passivt och kvinnligt aktivt har präglat människornas medvetande. Kvinnlig politisk makt är därför inte anmärkningsvärt i Indien, Bangladesh eller Sri Lanka.[7]

Historien, visad genom den religiösa konstens utveckling, har dock gått mot allt mer av döljande och föminskande av kvinnor. I den tidigaste konsten 200-100 fvt framställs män och kvinnor som påfallande jämställda. En avbildning av välbeställda tempeldonatorer, till exempel, framställer man och kvinna som jämbördiga (och för övrigt med påfallande atletisk respektive kurvig fysionomi).[8]

Å andra sidan avbildas Kali – en manifestation av gudinnan Durga som får framträda när det verkar kunna gå riktigt illa i kampen mot demoner – tidigare som en allmänt skrämmande mager gammal kvinna med hängande bröst och huggtänder. I modern bildkonst har Kali blivit vacker ung kvinna. Hennes moderliga, omvårdande kvaliteter har blivit starkare.[9] Detta kan förstås tolkas som en mildring av Kalis styrka.

Senare har synen på män och kvinnor i samhället också blivit mycket påverkad av muslimsk och brittisk kolonialisering. Här har oplanerad negativ påverkan spelat in, som att britterna bad/beordrade högkastade indier att kodifiera hinduisk lag, med konsekvensen att deras kasts misogyna syn råkade bli allmän indisk lag till förfång för kvinnor av andra kaster med mindre ojämlik syn på könen.[10]

Wadley beskriver paradoxen mellan underkastelse och makt i den tamilska folkgruppen i södra Indien. Kvinnor anses ha krafter som kan leda till liv och välstånd eller till fördärv och död. För att kontrollera denna kraft måste kvinnorna kontrolleras av männen.[11] Den unga flickan/oskulden och den gamla kvinnan är inte kontrollerade och därför svaga. Den gifta kvinnan, vars sexualitet kontrolleras både av henne själv och samhället, har styrkor som kan jämföras med Lakshmi, välståndets gudinna.[12] Det är kontrollen, och främst självkontrollen, som ger kvinnorna styrka och makt. Genom att låta sig kontrolleras av sin make växer hustruns makt till att överträffa makens. Hennes självförnekelse och lidande ger henne större makt.[13]

Tamiler anser att döttrar innebär välstånd för familjen och uppmärksammar deras pubertet stort. Man ämnar kontrollera deras sexualitet och ”kyla ner” dem – de är överhettade, vilket visas genom att deras överproduktion av blod (menstruation). Eftersom tamiler praktiserar kusingifte är döttrarna potentiella makar åt (den större) familjens söner och därmed en investering som kan löna sig. I norra Indien, där man inte gifter sig med kusiner utan med män från ”okända” familjer, satsas inte mycket på döttrarna eftersom deras avkomma inte kommer familjen till godo.[14]

Referenser

  1. Gier, Nicholas F. 1997. “The yogi and the Goddess”. International Journal of Hindu Studies 1:2, s. 265–287.
  2. Young, Katherine K. “Women in hinduism”. Från Sharma, Arvind (red.), Today’s Woman in World Religions. State University of New York Press, 1994.

Wadely, Susan S. 1980. The paradoxical powers of Tamil women. Ur: S.S. Wadley (red.), The Powers of Tamil Women. Syracuse University. S. 153–170.

[1] Föreläsningsanteckningar, Religionshistoria 2, delkurs genus och religion, VT 2014.

[2] Gier, s. 270.

[3] Föreläsningsanteckningar, Religionshistoria 2, delkurs genus och religion, VT 2014.

[4] Gier, s. 270.

[5] Gier, s. 265.

[6] Gier, s. 274.

[7] Föreläsningsanteckningar, Religionshistoria 2, delkurs genus och religion, VT 2014.

[8] Föreläsningsanteckningar, Religionshistoria 2, delkurs genus och religion, VT 2014.

[9] Föreläsningsanteckningar, Religionshistoria 2, delkurs genus och religion, VT 2014.

[10] Young, s. ???.

[11] Wadley, s. 153.

[12] Wadley, s. 157.

[13] Wadley, s. 160.

[14] Wadley, s. 165.

Advertisements

About eklektikernsblogg

Mycket lättpåverkad
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s