Maskulinitetsrörelsers reaktion på feminisering

”Diskutera hur den mytopoetiska mansrörelsen enligt Shepherd Bliss och Promise Keepers har reagerat på feminiseringen. Diskutera och problematisera vad det är för maskulinitetsideal dessa grupper förespråkar och hur dessa grupper förhåller sig till kvinnor och det feminina. På vilket sätt bidrar gruppernas religiösa föreställningar och religionsutövning till konstruktionen av nya former av maskulinitet?

Mytopoetiska mäns rörelse är enligt Bliss ett hot mot traditionell maskulinitet och makt i USA. Män vill inte längre behöva fylla den maskulina stereotypen som stark, framgångsrik, ledare, tystlåten, icke känslomässig etc. Män behöver nya maskuliniteter som passar tjugohundratalet.[1] När lärandet togs in i klassrummen, bort från det sammanhang kunskapen användes förlorade vi någonting. Lärandet måste återförenas med upplevelsen. Vår avskiljning från jorden, förstärkt av modern teknik, är enligt Bliss orsaken till problemen mellan våra kön.[2]

Bliss vill nå en lösning, inte konfrontera. Vi behöver uttrycka problemen med rigida könsroller och ojämställdhet utan att ta till den dualism om ”bad man/good woman” som många feminister för fram. Bliss poängterar att man inte är separatister, att man inte hatar varken män eller kvinnor, att man inte tror på mäns dominans.[3] Maskulinitet är inlärt beteende som ändras efterhand mannen åldras. Bliss tror på socialkonstruktivism men även på att arketyper påverkar vårt beteende.[4]

Bliss kontrasterar toxic mot deep masculinity. Giftiga beteenden ackumuleras i ett sexistiskt samhälle. De är inte medfödda men beroendeframkallande. I ett sexistiskt samhälle spelar män och kvinnor de givna rollerna. Tillsammans skapar vi ett sexistiskt system som skadar både män och kvinnor. Männen har först på senare tid insett detta (genom den mytopoetiska rörelsen, får man förmoda). Djup maskulinitet, däremot, är omhändertagande, lekful och jordnära.[5] Den djupa maskuliniteten finns inom varje man och, som det kan förstås, kan läras av hans förfäder som tagit ansvar för familjer, stammar och hela folk.[6]

Det enda som är tydligt med Bliss redogörelse är att han vill göra ett andligt snarare än ett redigt intryck på läsaren. Boyd beskriver också rörelsen som andlig och lägger till den belysande insikten att man menar att män har förlorat känslan för det som gör livet heligt.[7] Rörelsen verkar för att män skall finna sin egen och rätta maskulinitet men det är långt ifrån klart från Bliss hur det skall gå till (förutom att trumma tillsammans, i naturen). Det står i alla fall klart att Bliss vill nå resultat snarare än att utdela ansvar.

Tydligare är Kimmel & Kaufmanns beskrivning av mytopoetiska mäns rörelse (vilket inte betyder att den är korrekt). Enligt dem menar rörelsen att grunden till mäns känsla av att ha förlorat sin maskulinitet beror av att deras fäder brustit i uppfostran vilket skapat ett sår som måste läkas. Och det skall ske genom att vrida loss männen från det feminima hemmet och ta dem med till skogen där de får validera sin manlighet med andra män.[8] Myter och riter hämtade från kulturer som uppfattas som andliga och respektekterande naturen används för att hjälpa männen finna sin maskulinitet. Kimmel & Kaufmann är svårt kritiska men hittar ändå fördelen att den mytopoetiska rörelsen låter män bryta sin isolering, låta dem tala om känslor och utmaningar i deras liv.[9]

Kimmel & Kaufmann menar som det kan förstås att flykten från det feminima hemmet innebär en underordning av modern/kvinnan och därmed en internalisering av ett patriarkalt samhälle.[10] En alternativ tolkning jag kan tänka mig är att denna flykt kan tolkas som att männen vill undkomma en underordnad situation. De har förlorat kontrollen över familjen och hemmet till kvinnorna.

Promise Keepers, å andra sidan, grundades av fotbollstränaren Bill McCartney som på toppen av sin karriär insåg att han hade svikit sin familj och att han inte var ensam om att vara frånvarande och inte ta sitt ansvar på hemmafronten.[11] Dessutom har utvecklingen i samhället och på arbetsmarknaden sprungit iväg. I och med postindustrialismen har kvinnor i allt högre grad tagit del i arbetslivet och är inte längre beroende på att bli försörjda av en man. Män är inte längre på det klara med sin identitet och behöver skapa sig en ny maskulinitet.[12] Promise Keepers försöker skapa en plats i hemmalivet som tillåter dem att behålla en manlig identitet, baserad på kristen tro och utvecklad tillsammans med andra män. En Promise Keeper är känslig, trogen och uppfyller sina åtaganden. Han bryter ner hinder mellan makar, inom familjer och över ras- och religionsgränser.

Både mytopoetiska mäns rörelse och Promise Keepers verkar reagera på att män blivit utkonkurrerade från den domestika domänen, eller kanske att omvärldens förväntningar och krav gjort att de förlorat rollen som ansvarsfull och närvarande familjefader. Den mytopoetiska rörelsens aktiviteter kan tolkas som en reaktion – man drar sig undan den feminiserade familjen för att söka samband med andra män. Det kan också tolkas som att man vill komma undan en underordnad situation – man har förlorat kontrollen till kvinnorna. Promise Keepers å andra sidan, har en tydligt konservativ syn på familjelivet. Det synes här mest handla om en reaktion mot den feminiserade kyrkan.

Referenser

  1. Bliss, Shepherd 1995. “Mythopoetic men’s movement.” Ur: Michael S. Kimmel (red.), The Politics of Manhood. Profeminist Men Respond to the Mythopoetic Men’s Movement (And the Mythopoetic Leaders Answer). Philadelphia: Temple University Press. S. 291–307.
  2. Boyd, Stephen B., W. Merle Longwood & Mark W. Muesse 1996. “Men, masculinity, and the Study of Religion.” Ur: Stephen B. Boyd, W. Merle Longwood & Mark W. Muesse (red.), Redeeming Men. Religion and Masculinities. Louisville: Westminster John Knox Press. S. xiii–xxii.
  3. Lippy, Charles H. 2009. ”Miles to go: Promise Keepers in historical and cultural context.” Ur: Björn Krondorfer (red.), Men and Masculinities in Christianity and Judaism. A Critical Reader. London: SCM Press. S. 319–332.
  4. Kimmel, Michael S. och Kaufman, Michael 1993. “The New Men’s Movement: Retreat and Regression with America’s Weekend Warriors”. Ur: Feminist Issues/Fall 1993. Springer Science & Business Media B.V.

 

[1] Bliss, s. 295.

[2] Bliss, s. 297.

[3] Bliss, s. 300.

[4] Bliss, s. 301.

[5] Bliss, s. 302.

[6] Bliss, s. 303.

[7] Boyd, s. xvii.

[8] Kimmel & Kaufmann, s. 7.

[9] Kimmel & Kaufmann, s. 18.

[10] Kimmel & Kaufmann, s. 7.

[11] Lippy, s. 326.

[12] Lippy, s. 328.

Advertisements

About eklektikernsblogg

Mycket lättpåverkad
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s