Monthly Archives: April 2014

Kvinnans villkor inom buddhismen

”Problematisera och diskutera, utifrån Orgyan Chokyis exempel, vilka möjligheter en kvinna som ville ägna sig åt att utöva buddhismen hade i 1700-talets Dolpo! Hur exemplifieras och aktualiseras relationen mellan kön, kropp och lidande i Orgyan Chokyis självbiografi? Jämför Kurtis Schaeffers … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Maskulinitetsrörelsers reaktion på feminisering

”Diskutera hur den mytopoetiska mansrörelsen enligt Shepherd Bliss och Promise Keepers har reagerat på feminiseringen. Diskutera och problematisera vad det är för maskulinitetsideal dessa grupper förespråkar och hur dessa grupper förhåller sig till kvinnor och det feminina. På vilket sätt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Feminisering av kristendomen

”Redogör vad Walter & Davie respektive Gemzöe avser med feminisering av kristendom. Diskutera hur feminisering kommer till uttryck i de samhällen som ingår i Rosemary Ruethers undersökning.” I västerländska samhällen är kvinnor mer religiösa än män hur man än mäter. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kvinnans ställning i muslimska länder

”På vilka sätt har frågan om kvinnans ställning i muslimska länder blivit påverkad av att den kopplats samman med andra frågor av politisk karaktär? Var, när och hur har detta underlättat eller försvårat utvecklingen mot ökad jämställdhet? Som första politiska … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konstruktionen av kvinnligt och manligt i indisk mytologi

”Redogör kort för hur kvinnligt och manligt konstrueras i indisk/hinduisk mytologi och världsåskådning. Vilken roll spelar Gudinnan och olika typer av gudinnor? Ge exempel! Diskutera sedan förhållandet mellan dessa bilder av det kvinnliga och det manliga i religiös symbolik å … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment