Monthly Archives: January 2014

Den islamiska rättsläran, dess källor och rättsskolorna

” Vad är skillnaden mellan fiqh och usul al-fiqh? Vilka är de källor till lagstiftningen som finns i islam? Vad menar man med begreppet madhhab? Vilka är den islamiska rättslärans kända madhahib? Förklara de lagstiftningskällor som används i varje madhab.” … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Shari’a i västerlandet

”Vad är fiqh al-aqaliyyat? Vilka möjligheter har europeiska muslimer att formulera sin egen madhab i väst, ur Shari’a/fiqh–perspektiv? Vad är fast och absolut? Ger svensk lag utrymme för muslimer att leva enligt religiösa normer? Hur löser man normkonflikter? Argumentera för … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Shari’a och fiqh

”Vad är shari’a och hur utvecklades den som term? Vilka är shari’as allmänna karaktärsegenskaper? Förklara termen fiqh, dess indelningar samt kännetecken. Hur skiljer man mellan shari’a och fiqh i den muslimska läran?” Ursprungligen betecknade ordet shari’a ungefär den kända och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment