Monthly Archives: December 2013

Hadithvetenskap

”Vad är hadithvetenskap och hur utvecklades den? Hur skiljer man mellan sunnah och hadith i den muslimska läran, och vad betyder dessa termer för den islamska läran i praktiken?  Vilken position har haditherna i den muslimska läran?” En hadith består … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Västerländsk hadithkritik

”Diskutera hur den orientaliska forskningen kring Koran- och hadithvetenskap påverkades av den ungerska orientalisten Ignaz Goldziher under 1900-talet.” Goldziher argumenterade för att haditherna i stort sett var propaganda skapad av rivaliserande fraktioner under 700-talet[1].  Hans huvudsakliga argument var att det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Koranens tillkomst

”Redgör för vad som kännetecknar den muslimska historiska beskrivningen av koranens tillkomst samt utvecklingen av nedtecknandet av koranen. Vilka skillnader finns mellan den muslimska historiebeskrivningen och det orientaliska perspektivet? ” Den dominerande traditionella beskrivningen av koranens tillkomst har vi framför … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment