Monthly Archives: September 2013

Sameland

Det hände sig en dag när jag och ett par jämte skulle ut och fiska på isen att jag sprang på ett björnide. Jag hade några dagar före rådfrågat min bror nåjden om vilken dag som skulle passa för fiskafänget … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gallien

Platsen jag valt för en beskrivning av kelternas religiösa år är nuvarande Frankrike och tidpunkten är runt år noll. Jag har efterhand förstått att källmaterialet för de kontinentala kelternas liv, särskilt det religiösa livet, är ytterst tunt, vilket gör min … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rom

Primus Secundus Tertius är en ung man utan särskilda ambitioner i Rom på republikens tid. En dag i februari frågar några kamrater om han skall följa med på Lupercalia-festivalen. Primus har hört talas om den men om han blev ombedd … Continue reading

Aside | Posted on by | Leave a comment