Ritualer – typer och komponenter

”Redogör för olika typer av ritualer och de komponenter som ofta kan ingå i ritualer!”

Framställningen bygger i allra högsta grad på Arvidsson (s. 52-55).

Kalendariska riter följer årstiderna, solen eller månen eller andra i naturen observerbara faser. Den traditionella tolkningen av syftet är att betvinga naturkrafterna, till exempel fira jul för att få solen att återkomma. Andra menar att det verkliga skälet är socialt med argumentet att även religiösa förstår att solen kommer tillbaka även om man inte firar jul.

Samhällsriter syftar till att förstärka och ena en socialgrupp eller ge utlopp för spänningar mellan individer eller grupper som annars skulle kunna orsaka oro i samhället.

Övergångsriter innebär att en person genomgår en metamorfos, blir i viss mån till en annan person i egna och andras ögon. Till exempel en flicka som initieras i sällskapslivet i societén på 1800-talet. Inom övergången finns ibland en fas som kallas liminal, där personen intar ett mellantillstånd från det en var tidigare till vad den kommer att bli.  

Initiationsriter är övergångsritualer där personen upptas i en speciell gemenskap, till exempel poliskåren.

Divination syftar till att spå en persons eller grupps framtid eller avgöra dennes skuld. Divination består av tre steg: i) slumpmässigt (dvs styrt av  magi eller gudarna) peka ut ii) en källa som sedan iii) tolkas av divinatören.

Riterna innehåller en eller flera vanligt förekommande komponenter.

Offer innebär att man på något vis förlorar eller försakar någonting, i hopp om att vinna en förmån. Gåvooffer innebär att man ger gudarna någonting, till exempel bronssvärd som sänks i en myr, konvivieoffer innebär att offermaten förtärs tillsammans med gudarna, kommunionoffer innebär att guden som offras och förtärs av deltagarna i ritualen, och vid ett soningsoffer överförs en oönskad skadlighet till offret som sedan avlägsnas eller dödas.

Bön innebär att ordledes söka kontakt med gudarna med syftet att söka hjälp. Bönen kan ta många former – formaliserad/spontan, högt/lågt/inre tal, offentligt/privat utförd.

Meditation innebär försök att kommunicera med övernaturlig makt. Den mediterande kan använda olika medel som rytmisk recitation, rörelser eller dans för att uppnå ett mentalt tillstånd där det vanliga medvetandet ersatts av närhet och samvaro med eller uppgående i den övernaturliga kraften.

Extas innebär att deltagaren i en ritual får ett radikalt förändrat beteende och rörelsemönster. Dans och våldsamma konvulsioner är exempel, stillhet som i målningen San Francesco nel deserto ett annat.

Referenser

Arvidsson: ”Varför religionsvetenskap?”, Stefan Arvidsson. Studentlitteratur AB, Lund, 2012.

Advertisements

About eklektikernsblogg

Mycket lättpåverkad
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s